Columns

 • Output, outcome en de beleidstheorie

  Er is een ontwikkeling gaande waarin publieke organisaties zich steeds beter verantwoorden over wat ze bereiken. Jaren geleden was het heel normaal om in een jaarverslag alleen aandacht te besteden aan de input die een organisatie had... lees meer
 • Regels naleven

  Column van Pieter Desmet in NRC over de normale nalevingsbereidheid van mensen en hoe dat werkt.
 • Interne communicatie

  Omdat overheden betrouwbaar en verantwoord willen zijn, hebben we tientallen jaren geprobeerd om onze omgeving te begrijpen, te voorspellen, te beheersen en te conserveren. Nu we met z’n allen beginnen te begrijpen dat de wereld nou... lees meer
 • Jos Verkroost over financiële kengetallen

  Jos legt uit hoe slimme data-analyses kengetallen opleveren waarmee (financiële) risico's opgemerkt kunnen worden. Weblogbericht | 07-02-2018 | Redacteur Inspectie van het Onderwijs We krijgen bij de inspectie nog wel eens vragen... lees meer
 • Judith van Erp over toezicht en wetenschap

  De afgelopen maanden zijn twee voor het toezicht belangrijke hoogleraren koninklijk onderscheiden. Ter gelegenheid van hun emeritaat werd op 17 maart Paul Robben en op 1 september Henk van de Bunt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.... lees meer
 • Fije Hooglandt over vertrouwen

  https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/weblog/weblogberichten/2018/vertrouwen-een-misleidend-mantra
 • Jaco van Hoorn over de betekenis van politie

  Net als politie is inspectie er niet om beleidsdoelen te verwezenlijken. Waar de politie burgers beschermt tegen criminelen en onrecht, biedt toezicht soelaas bij onzekerheid. Instituties als politie of toezicht zouden niet moeten worden afgerekend... lees meer
 • Burgerparticipatie

  De Nederlandse samenleving is een vertrouwenssamenleving. Dat zal wel met onze nuchtere en tolerante cultuur te maken hebben, met het uitstekende bestuur, met het hoge opleidingsniveau en met de grote mate van veiligheid en recht. Of het komt door... lees meer

Recente posts

Hieronder vind je in volgorde van publicatie (meest recente bovenaan) verwijzingen naar kennis die op de één of andere manier relevant voor toezicht kan zijn. In de tekst is zoveel mogelijk een link opgenomen waarmee je met één klik bij de brontekst uitkomt.

Als je naar beneden scrollt kom je dezelfde verwijzingen tegen, maar dan geordend naar thema. Het gaat om Toezichtontwikkeling; Onderzoeksmethoden; Verkenningen en onderzoeksprogramma’s; maatschappelijke ontwikkelingen; Vertrouwen; organisatiemodellen; professionaliteit; Strijdige regels; Gedragsinzichten; burgerperspectief; Transparantie; ICT, Big Data.