Openheid

  Hadewych
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 6
  Door Hadewych 754 dagen geleden

  Buitenlanders merken vaak op hoe netjes Nederland is en hoe welvarend. Nederland is een veilig land waar zelden gewonden vallen. Vrijwel iedereen leeft vrijwel alle regels na, op een enkele fietser die door rood rijdt na. Er is niet veel corruptie, ondernemers leveren hoge kwaliteit en burgers hebben dan ook veel vertrouwen in de overheid, in elkaar en in aanbieders van goederen en diensten.

  Die orde en veiligheid is deels te danken aan een uitstekende organisatie van het openbaar bestuur. Er wordt bijvoorbeeld uiterst adequaat toezicht gehouden op bijna alles en daar vertrouwen burgers ook op. Als er al eens een keer iets mis gaat ergens, dan zal de overheid – een inspecteur bijvoorbeeld - daar wel wat van zeggen.

  Om Nederland zo netjes en vertrouwd de houden is het wel nodig dat toezichthouders en handhavers actief blijven. De meeste mensen leven spontaan allerlei regels na, maar deels doen ze dat omdat ze geloven dat anderen het ook doen, vanwege het risico dat je op overtredingen betrapt kan worden en de inschatting dat daar dan straf op volgt.

  Om regels na te leven, om veilig en eerlijk te werken en om geen rotzooi te produceren moet je dus wel geloven dat er goeie en integere inspecteurs zijn die weten waar risico’s zitten, die daadwerkelijk nagaan of er geen nieuwe gevaren opdoemen, die zich niet om laten kopen om een oogje dicht te knijpen en die de populariteit van een minister niet laten prevaleren boven de belangen van consumenten, omwonenden of werknemers.

  Inspectiediensten moeten daarom open zijn over de manier waarop ze werken, ze moeten hun keuzes verantwoorden en uitleggen waar ze misschien tekort schieten en waarom, en hoe ze met dàt risico omgaan. Het is ook belangrijk dat ze heel basaal uitleggen hoeveel capaciteit ze eigenlijk hebben en hoe ze die capaciteit zo slim mogelijk inzetten, en wat dat oplevert in kwantitatieve termen: welk deel van een domein wordt werkelijk bekeken, hoeveel gevaren zijn er ontdekt en hoeveel risico is er verminderd dankzij inspecties?

  Het is te makkelijk om te stellen dat je dat nooit precies kan weten. Je kan beredeneerde schattingen maken en zo’n redenering aan kritiek blootstellen. Dat is een vorm van openheid die vertrouwen van de overheid in burgers vraagt. Een overheid die genoeg lef heeft om open te staan voor kritiek en die bereid is om van kritiek te leren, verdient vertrouwen van burgers.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers