Laatste reacties

 • Wikipagina's

Alle wikipagina's

 • Bibliotheek van Rob van Dorp

  Laatst bijgewerkt op 212 dagen geleden door Hadewych
  Beleid en regulators Ethische overwegingen bij het toepassen van interventies Gedrag van mensen en organisaties Instrumenten voor toepassing gedragsinzichten in beleid Maatschappelijke (meer)waarde Maatschappelijke ontwikkelingen en...
 • Vakmanschap, professionaliteit

  Laatst bijgewerkt op 67 dagen geleden door Hadewych
    Ambtelijk vakmanschap Ambtelijk vakmanschap 3.0 Professionele ruimte Disciplinerende kaders en professionele ruimte in het toezicht, NSOB 2015 Kennis delen door overheidsprofessionals Narcistische ambtenaren Ambtelijke...
 • Toezichtontwikkeling

  Laatst bijgewerkt op 12 dagen geleden door Hadewych
  Zie hoofdstuk 5 Awb. Dat hoofdstuk heet ‘Handhaving’ (niet: toezicht, er is geen hoofdstuk toezicht). Het genus is dus: handhaving.  Titel 5.2 heet ‘Toezicht op de naleving’. Hier komt de term ‘toezicht’ om...
 • Vertrouwen, legitimiteit, gezag

  Laatst bijgewerkt op 61 dagen geleden door Hadewych
      Beter toezicht met vertrouwen Onafhankelijk onderzoek Wetenschap is ook maar een mening Continu onderzoek burgerperspectieven CBS onderzoek naar maatschappelijk vertrouwen 2015 Quality of government Sociaal-kapitaal theorie...
 • Onderzoeksmethoden, effectevaluatie, kennis voor beleid

  Laatst bijgewerkt op 10 dagen geleden door Hadewych
  Lerend evalueren: navigeren tussen verantwoorden en leren Handvatten voor een passende evaluatieaanpak Gebruik van (wetenschappelijke) kennis door de overheid Onafhankelijk onderzoek Wetenschap is ook maar een mening Het rendement van...
 • Verkenningen en onderzoeksprogramma's

  Laatst bijgewerkt op 262 dagen geleden door Hadewych
  IG's in gesprek met wetenschappers Ontwikkeling van toezicht Global trendometer Global Trends Report NIC Rathenau-instituut Renaissance van de overheid; De behartiging van publieke belangen
 • publiek belang, maatschappelijke ontwikkelingen en risicoanalyses

  Laatst bijgewerkt op 17 dagen geleden door Hadewych
  Risico-intolerantie en het aanwijzen van schuldigen Vertrouwen in informatie van de overheid Wetenschap is ook maar een mening Continu onderzoek burgerperspectieven Bestuurskundige adviezen voor deze tijd Sociale staat van...
 • Lerende organisatie, just culture, goed bestuur, organisatiemodellen, systeem

  Laatst bijgewerkt op 16 dagen geleden door Hadewych
  Wat is overheidsinnovatie? TNO kennisbank sociale innovatie Onzekerheid in plaats van risicobeheersing Complexiteit en risicobeheersing Kennis delen door overheidsprofessionals Afglijden naar onveilige organisatiecultuur Halte ongemak:...
 • Strijdige regels, inconsistent beleid, perverse effecten

  Laatst bijgewerkt op 61 dagen geleden door Hadewych
  Rechtsonzekerheid door complexe regelgeving Strijdige voorschriften Beleidsregels veroorzaken onzichtbare maar zeer voelbare regeldruk Arbeidsproductiviteit in open kantoren Brief over doorgeschoten toezicht Mogelijke onwenselijke effecten van...
 • Gedragsinzichten, compliance assistance, wat werkt

  Laatst bijgewerkt op 13 dagen geleden door Hadewych
  Gedragsinzichten voor toezicht en handhaving overzichtsartikel   Artikelen over gedrag, naleving, handhaving, wat werkt Onzekerheid en risico ISZW interventietoolbox Met inzicht in gedrag bedrijven beinvloeden Strategieen voor...