Navigatiemenu

Trust in public professionals and their professions

Laatst bijgewerkt op 761 dagen geleden door Hadewych

Dit hoofdstuk  Six trust between managers and professionalsvan Six in een boek over vertrouwen gaat over het vertrouwen dat in professionals wordt gesteld, en de relatie tussen managers en vakmensen. Voor inspecties is het zowel interessant om hun interne organisatie, als om hun verhouding met ondertoezichtstaanden.

Professionalisme (vakmanschap, expertise) is een governance mechanisme dat met name geschikt is voor taken en situaties die gekenmerkt worden door feitelijke complexiteit (onzekerheid over wat werkt en hoe iets werkt) en normatieve homogeniteit (normen en waarden zijn onomstreden).

Het vertrouwen in professionals staat om verschillende redenen onder druk. Dat geeft aanleiding tot regulering en controle van professionals. In combinatie met een groot geloof in de markt als governance mechanisme (NPM) heeft dat tot managerialisme geleid: doelen SMART formuleren, performance meten, rekenschap afleggen. Dat heeft echter perverse effecten. Niet alleen krijg je wat je meet (zodat er gestuurd wordt op indicatoren in plaats van doelen), professionals verliezen intrinsieke motivatie en klagen over bovenmatige bureaucratie.

Controle wordt gezien als een teken van wantrouwen. Controles die niet matchen met taakvereisten en/of de waarden en het zelfbeeld van degenen die gecontroleerd worden, worden ervaren als wantrouwen. Daardoor komen managers en professionals (of inspecties en ondertoezichtstaanden) tegenover elkaar te staan in een conflictueuze relatie.

Weibel en Six hebben een model geformuleerd voor een meer collaboratief patroon. In dat model worden de voorwaarden aangegeven voor het complementeren van managerial vertrouwen en managerial controle op een manier die de intrinsieke motivatie van medewerkers versterkt.

Het model is gebaseerd op de observatie van Self Determination Theory dat mensen drie psychologische basisbehoeften hebben: autonomie, competentie en verbondenheid.

Autonomie kan worden bevorderd door mensen te betrekken bij het ontwerpen en toepassen van performance controls (audit). Competentie wordt gestimuleerd door constructieve feedback van managers en professionele reflectie met collega’s. Verbondenheid neemt toe als managers direct deelnemen aan het werk van professionals.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers