Navigatiemenu

Nudging

Laatst bijgewerkt op 756 dagen geleden door Hadewych

Nudging is de laatste tijd enorm populair onder beleidsmakers. Kenmerkend voor een nudge is dat het om vrij passieve gedragsverandering gaat (er wordt aangegrepen op het automatische systeem) en dat het om een positieve interactie gaat waarbij geen dwang, straf of hoge kosten ingezet worden.

Nudges zijn top down interventies, directief en controlerend: de overheid bepaalt wat ‘goed’ gedrag is en zet middelen in om het gedrag van burgers de ‘goeie’ kant op te sturen.

Niet alleen werken nudges niet altijd in alle situaties bij alle doelgroepen, modern beleid moet aan voorwaarden voldoen waar nudges niet altijd in voorzien:

  • Er is veel meer inbreng van burgers, NGO’s en bedrijven nodig, naast overheidsoptreden;
  • In plaats van dwingende interventies zijn er stimulerende benaderingen nodig;
  • Beleid moet zowel de keuzevrijheid als de verantwoordelijkheid van burgers maximaliseren;
  • Interventies moeten specifiek gericht worden op doelgroepen in plaats van algemeen op de complete bevolking worden toegepast;
  • Beleid moet aantoonbaar besparingen of meerwaarde opleveren.

Behalve voor nudges moet de overheid dan ook kunnen kiezen voor bewuste/actieve afwegingen (hugs), belemmeringen, kostenverhogingen (shoves) en straffen (smacks). Alle mogelijke interventies, ook de klassieke zoals regulering met toezicht en handhaving, moeten door de overheid worden ingezet om beleidsdoelen te bereiken. Het gaat er om op basis van de inzichten van en over burgers en van wetenschappelijk onderzoek de mix van interventies te kiezen die bewezen werken.

Zie Jeff French, Why nudging is not enough , in JSOCM 2011


 

Met toepassing van gedragsinzichten in de handhaving kan naleving toenemen bij een afname van inspectie- en handhavingsinspanningen. Zo verbetert naleving soms al als een formulier slimmer wordt vormgegeven (handtekening bovenaan een verklaring laten plaatsen bijvoorbeeld) of als een brief begrijpelijker en voor de ontvanger relevanter is. Ook een slimme inrichting van de fysieke ruimte of vormgeving van apparatuur kan het voldoen aan normen verbeteren.

nudging in stedennudging in steden

Zie ook

https://www.pleio.nl/blog/view/45972492/beter-beleid-met-sociaal-psychologische-kennis

https://www.pleio.nl/blog/view/33690572/fraude-bestrijden-met-gedragsinzichten

https://www.pleio.nl/blog/view/31093012/gedragsinzichten-voor-belastingen

https://www.pleio.nl/blog/view/30989442/mindspace-model-voor-gedragsbeinvloeding-met-beleid

https://www.pleio.nl/blog/view/30899412/voorbeelden-van-nudges

https://www.pleio.nl/blog/view/28050442/met-kennis-van-gedrag-beleid-maken

https://www.pleio.nl/blog/view/30040062/cognitie-en-beleid

https://www.pleio.nl/blog/view/29322872/factoren-die-naleving-of-overtreding-bepalen

https://www.pleio.nl/blog/view/27742162/slim-beleid-maken

https://www.pleio.nl/blog/view/27895372/veiligheidsbeleid-op-basis-van-gedragswetenschappelijke-kennis

https://www.pleio.nl/blog/view/26099232/subtiele-gedragsbeinvloeding

https://www.pleio.nl/blog/view/22704642/choice-architecture


 

nudging, gedragsinzichten, priming of human factors: handhaving gaat vaak beter als je rekening houdt met sociaal-psychologische kennis over gedrag.

artikel psychologieartikel psychologie

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers