Navigatiemenu

Beleid en uitvoering

Laatst bijgewerkt op 761 dagen geleden door Hadewych

Zolang beleidsontwikkeling meer status heeft dan uitvoering en handhaving, maken beleidsambtenaren te weinig gebruik van de kennis, informatie en inzichten van uitvoerders en toezichthouders. IT, bedrijfsvoering, sturingsinformatiesystemen, strategie en cultuur zijn doorgaans nauwelijks ingericht met het oog op het delen van kennis en het gebruik maken van de benodigde expertise. Er is zelden voorzien in een voortdurende en flexibele feedback loop tussen beleidsontwikkeling en implementatie (reflectieve relaties). “This means learning from the past and maintaining meaningful engagement with implementers. It also requires policy officers to ask hard questions — like what happens after this painstakingly crafted policy leaves my desk and enters the real world.”

De situatie in Nederland is niet veel beter dan in Australië, al wordt hier met het IAK wel beoogd uitvoerders- en toezichthoudersexpertise mee te wegen in de beleidsontwikkeling. Dat gebeurt echter nauwelijks in een continu proces. Vaker wordt aan externe onderzoekers gevraagd om informatie uit de praktijk op een voor beleidsambtenaren herkenbare manier te presenteren.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers