Navigatiemenu

Arbeidsmarkt

Laatst bijgewerkt op 754 dagen geleden door Hadewych

Enkele conclusies uit de SCP-publicatie Beperkt in functie. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname mensen met gezondheidsbeperkingen:

  • Mensen melden zich minder snel ziek in crisistijd; het ziekteverzuim in 2014 was het laagste percentage in de periode 2007-2014, in 2015 nam het weer toe.
  • Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of arbeidshandicap hebben steeds minder vaak betaald werk. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalt.
  • De aandacht van werkgevers voor arbobeleid is in de periode 2008-2014 gedaald.
  • In 2014 had 9% van de werkgevers specifiek beleid om mensen uit kwetsbare groepen in dienst te nemen.
  • Van de mensen die nu niet werken (arbeidsongeschikten niet meegeteld) zegt een kwart dat een gezondheidsbeperking de belangrijkste reden is dat zij geen werk zoeken.
  • Mensen met gezondheidsbeperkingen ervaren slechtere (sociale) omstandigheden op het werk; ze voelen zich vaker gepest en ervaren minder mogelijkheden om door te groeien.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers