Navigatiemenu

Effectevaluatie van handhavingsinterventies

Laatst bijgewerkt op 754 dagen geleden door Hadewych

ACM conferentie 16 november 2016

De ACM organiseerde een internationale conferentie over de impact van toezicht: Impact Assessment of Interventions of Competition and Consumer Authorities. De focus van de conferentie lag op methoden en technieken van impactassessment (effectevaluatie, doeltreffendheidsonderzoek, zowel ex ante als ex post).

Beleidseffectevaluaties voldoen zelden aan de hoogste standaard van valide en betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek (zie de Maryland standards of evidence).

evidence

Daarbij werd duidelijk dat effectiviteitsmetingen altijd nauw verbonden zijn met strategische vragen: welke impact/effecten/doelen/outcome willen we bereiken; wat is de beleidstheorie/theory of change op grond waarvan een toezichthouder acteert; welke actor is het best gesitueerd om de benodigde interventies te plegen/met welke interventies of handelingen levert de toezichthouder een optimale bijdrage; welke veronderstellingen liggen ten grondslag aan die beleidstheorie; welke interventies werken in deze context het beste?

T.b.v. de eerste vraag (welke impact willen we hebben) probeer je scherp te formuleren wat het publieke belang is waar het om gaat. Bovendien heb je een theory of harm: wat zijn bedreigingen en risico’s voor dat publieke belang, en wat vergroot of verkleint die risico’s?

Daarnaast moet er goed zicht zijn op ontwikkelingen en gebeurtenissen in het ondertoezichtstaande domein, die potentieel gevolgen hebben voor de wijze waarop een toezichthouder het publieke belang kan helpen borgen. Zo speelt voor de markttoezichthouders bijvoorbeeld een belangrijke rol dat mensen ‘prosumenten’ worden: producent en consument in één. Zijn dergelijke prosumenten ondertoezichtstaanden of belanghebbenden?

Als de focus meer op impact ligt dan op het beheersen van risico’s, wordt het ook interessanter om te onderzoeken wat de kenmerken zijn van spontaan nageleefde regels en spontaan gehanteerde normen. Welke vorm van regulering levert de beste resultaten in welke context?

T.a.v. de vraag naar veronderstellingen die aan de basis van een beleidstheorie liggen, en effectieve interventies in een bepaalde context, bood de aanpak van de NVWA (Wendy Verdonk) van voedselhygiëne bij shoarmatenten een goed voorbeeld. Op basis van een risico-analyse was vastgesteld dat er shoarmatenten serieuze risico’s voor de volksgezondheid zijn en dat die risico’s ook nogal hardnekkig blijven voortduren. Er is een grondige analyse gemaakt van de gedragsmechanismen, waarden en belangen in de sector. Op grond daarvan, en op grond van meer algemene kennis over de werking van interventies, is een evidence based aanpak gekozen (herhaalbezoeken door een vertrouwde inspecteur, video-uitleg over voedselhygiëne, slatang kado e.d.) waarvan de effectiviteit nauwkeurig gemeten wordt.

commentaar shoarmaonderzoek

Interactie met belanghebbenden

Er zijn verschillende methoden om belanghebbenden te consulteren (Christian Thorun): enquête, focusgroep, mystery client, klachtenanalyse, vergelijkend warenonderzoek door consumentenorganisaties enz.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers