Global Trends Report NIC

Laatst bijgewerkt op 754 dagen geleden door Hadewych

De Amerikaanse NIC heeft een nieuw Global Trends Report uitgebracht. De komende jaren worden er meer politieke spanningen verwacht, zowel tussen als binnen landen. Bestuur wordt veel complexer, met meer (soorten) actoren die invloed hebben en een afnemend belang van regels en verdragen. Actoren met vetomacht zullen voortdurend pogingen tot samenwerking blokkeren, en informatiebubbels/echokamers zullen het beeld van parallelle werkelijkheden versterken, waardoor een gemeenschappelijk begrip van de wereld wordt ondermijnd.

Deze samenwerkingscrisis komt voort uit lokale, nationale en internationale verschillen met betrekking tot de rol die de overheid moet spelen op allerlei terreinen, van economie tot milieu, godsdienst, veiligheid en fundamentele rechten. Er wordt nadrukkelijker gediscussiëerd over moraliteit en waarden en belangen lopen verder uiteen.

Desalniettemin blijven staten uiterst relevant.

Tragere economische groei en technologische disrupties zullen de (sociale) zekerheid van mensen belemmeren en dat leidt tot verdere spanningen.

Hoe de toekomst uiteindelijk uit zal pakken hangt onder meer af van de keuzen die burgers, groepen en overheden maken. Hoe gaan ze politieke orde bereiken? Zijn ze in staat nieuwe samenwerkingsvormen te ontwikkelen? Zijn ze goed voorbereid op klimaatverandering en technologische ontwikkelingen?

Ook toezicht kan bijdragen aan verstarring en toenemende spanningen in de samenleving, of juist aan aanpassingsvermogen en responsiviteit van de overheid.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers