Navigatiemenu

Internet

Laatst bijgewerkt op 753 dagen geleden door Hadewych

Ict en internet bepalen vergaand hoe wij leven en hoe we ons tot elkaar verhouden. Offline en online zijn zodanig verweven dat er geen onderscheiden ‘reële’ en ‘virtuele’ werelden bestaan. Ondertussen werkt de rechtsstaat exclusief voor de ‘reële wereld’ en geldt de bescherming van fundamentele rechten niet, of niet op een effectieve manier, online.

Met de huidige internet governance wordt wel gepoogd vrijheid en gelijkheid te borgen, maar die governance is (nog) niet gebaseerd op heel stevige instituties.

Het Rathenau-instituut denkt dat de bescherming van fundamentele rechten in relatie tot ict gebaat zou zijn bij meer en beter toezicht.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers