Navigatiemenu

Ecosystemen

Laatst bijgewerkt op 760 dagen geleden door Hadewych

De future force conferentie van defensie stond in het teken van weerbaarheid, lenigheid en aanpassingsvermogen. De creativiteit en innovatie die nodig zijn om effectief te blijven in het informatietijdperk, en om veiligheid te borgen, vragen om een ander soort organisatie dan het klassieke model uit het industriele tijdperk.

Waar het klassieke model uitgaat van op zichzelf staande, verkokerde organisaties, hierarchisch en bestuurd aan de hand van voorschriften, financiële prikkels en sancties en organisatie op basis van taken en bevoegdheden, is defensie nu op zoek naar de ecosystemen die veiligheid opleveren.

Het model van een ecosysteem dat tijdens de conferentie werd gehanteerd ging uit van een platform (bijvoorbeeld iOS, of Uber, of Marktplaats) en vrije app-ontwikkelaars. Je kan ook denken aan zzp-ende bouwvakkers die in losse verbanden samenwerken. Zo’n ecosysteem is iets anders dan een netwerk. Een netwerk heeft een veel vastere structuur en werkt in principe voor één specifiek doel. In een ecosysteem heeft elke partij z’n eigen doelen. Partijen zijn wel afhankelijk van elkaar in het streven naar hun particuliere doelen (interdependentie). Het is niet samenwerking (gericht op een gezamenlijk doel) maar interactie die tot meerwaarde leidt.

Kernkwaliteiten en motivatie van alle partijen verschillen. Voor de partij die zich in een ecosysteem wil organiseren (defensie, of inspecties) is het zaak te identificeren welke partijen ze nodig hebben om hun eigen doelen te bereiken. Aan die partijen kan je vragen wat hen er toe zal brengen om deel te nemen. Vervolgens is het belangrijk om het ‘ecosysteem’ ook open te stellen voor elke andere partij die zelf deel wil nemen.

Zie ook de "principes voor het creëren van zelforganiserende netwerken" uit Ruben van Wendel de Joodes proefschrift Understanding open source communities: an organizational perspective, aangehaald door Common Eye/Twynstra Gudde:

  1. Organiseer op basis van een zinvol vraagstuk
  2. Stel geen grenzen; ze worden bepaald door de waarde die iemand toevoegt
  3. Modulariteit: deel het proces en product op in zinvolle, kleine eenheden
  4. Creëer mogelijkheden voor het maken van concurrerende oplossingen
  5. Maak 'stemmen met de voeten' mogelijk
  6. Maak gebruik van social media voor communicatie
  7. Creëer een reputatiemechanisme waarbij de bijdragen van professionals worden beloond
  8. Stuur niet op het collectief; geef als leider het goede voorbeeld en faciliteer
  9. Stel een minimale set gedragsregels op.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers