Navigatiemenu

Professionele ruimte

Laatst bijgewerkt op 719 dagen geleden door Hadewych

In de literatuur wordt het begrip 'professionele ruimte' in algemene zin omschreven als de toegestane handelingsruimte van een medewerker in relatie tot zijn of haar leidinggevende(n), met betrekking tot de aard, hoeveelheid en kwaliteit van diensten. In algemene zin wordt de ruimte voor een professional niet alleen bepaald door wat hij of zij ‘mag’, maar ook door wat de professional wil, weet en kan.

Professionele ruimte hangt samen met sturen op algemene ketendoelen en waarden. De rol van de leidinggevende is cruciaal in het zien, willen, kunnen en durven nemen van professionele ruimte. Belangrijk is dat leidinggevenden professionele ruimte stimuleren, ondersteunen en faciliteren met name bij knelpunten op de werkvloer die de medewerker overstijgen (onder andere in opschalen). Randvoorwaarden als open, veilige communicatie, het blijven herhalen van de boodschap over de professionele ruimte en het vertalen naar en bespreken van concrete voorbeelden uit de praktijk zijn naar voren gekomen als stimulansen. Een leidinggevende die zich afzijdig houdt, geeft ‘vrijheid’ zonder richting waardoor medewerkers in het luchtledige opereren.

Het is van wezenlijk belang dat professionele ruimte door ‘de top’ (vanaf het departement tot en met de uitvoering) wordt ondersteund. Sommige belemmeringen op de werkvloer hebben een oorsprong op strategisch niveau, zoals het ontbreken van een eenduidig ketendoel of van het uitblijven van beleidsaanpassingen. Het geven van vertrouwen, ruimte en back-up aan medewerkers is bijna altijd genoemd als belangrijk voor het kunnen en durven nemen van professionele ruimte.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers