Evidence based wetenschapsbeleid

Laatst bijgewerkt op 721 dagen geleden door Hadewych

Oratie van Prof.dr. B.J.R. van der Meulen (evidence for science policy)

Evidence Based Policy, beleid gebaseerd op wetenschappelijke kennis, variëteit van kennis en goed verzamelen zijn belangrijker dan een restrictieve wetenschappelijke methode, die tot doel heeft kennis te zuiveren.

In het idee van evidence based policy veel andere vormen van kennis, ervaring en beleving van de wereld uit het beleid gegooid. Alleen academische kennis blijft over en voor zover andere kennis ruimte krijgt, dan is dat in academisch gedefinieerde kaders. Niet de burger of de professional zijn bron van argumenten voor goed beleid, maar de afstandelijke wetenschapper.

Als systematische verzamelde kennis conflicteert met de ervaring van betrokkenen, de ervaring een sterke rol blijft spelen in het beleidsdebat.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers