Navigatiemenu

Rapport studiegroep informatiesamenleving en overheid

Laatst bijgewerkt op 697 dagen geleden door Hadewych

Hier rapport studiegroep informatiesamenleving en overheidrapport studiegroep informatiesamenleving en overheid van een studiegroep voorgezeten door de SG van BZK.

Kernpunten:

Vrijwel alles digitaliseert, maar de overheid blijft achter. Visie, organisatie-inbedding en personele expertise ontbreekt. Het is urgent en noodzakelijk dat nu actie wordt genomen:  

  • Technologie moet niet langer gezien worden als ‘hulpmiddel’ maar als vertrekpunt voor het denken, organiseren en werken van de overheid (digital by design).
  • Er is een meerjarige digitale agenda nodig die niet alleen de opgaven van nu, maar ook de thema’s van morgen identificeert en antwoorden ontwikkelt op de vele urgente maatschappelijke vragen die de informatiesamenleving opwerpt. Denk hierbij onder meer aan datagedreven werken, sensordata, internet of things, eigenaarschap van algoritmen, en grondrechten.
  • Reduceren in personeel om ruimte te maken voor fors meer en nieuw digitaal talent van werkvloer tot en met de top.
  • Een structureel digitaal opleidingsprogramma voor alle overheidsmedewerkers.
  • Een ministeriële commissie digitalisering ‘plus’, onder voorzitterschap van de minister-president met de betrokken bewindslieden plus bestuurders uit medeoverheden. De bewindslieden van EZ, BZK en VenJ vormen het hart van deze ministeriële commissie, vanuit hun systeemverantwoordelijkheid voor respectievelijk digitale economie, digitale overheid en digitale veiligheid. De taakopdracht is breed: op programmatische basis bijeenbrengen hoe de economie en de overheid zo productief mogelijk te digitaliseren en tegelijkertijd publieke belangen te borgen.
  • De digitale basisinfrastructuur (Generieke Digitale Infrastructuur, GDI) wordt bestempeld tot vitale infrastructuur voor Nederland.
  • De rol van de Digicommissaris als interbestuurlijk regisseur wordt overgenomen door een bewindspersoon voor digitale overheid.
  • Open source als uitgangspunt: De overheid hanteert voor open digitale standaarden het ‘pas toe of leg uit’-principe
  • Voor de digitaliseringsimpuls wordt een omvang van circa € 120 miljoen per jaar voorzien.

 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers