Actieonderzoek en citizen science

Laatst bijgewerkt op 684 dagen geleden door Hadewych

Veel wetenschappelijk onderzoek heeft geen directe maatschappelijke relevantie; echte problemen van echte mensen worden er niet mee opgelost. Het IPW koppelt concrete oplossingen aan algemeen onderzoek.

‘Er is altijd een spanningsveld. Aan de ene kant moeten experts ongestoord hun onderzoek kunnen doen, aan de andere kant moet er wel sprake zijn van een vorm van verantwoording aan de maatschappij. Het gaat uiteindelijk toch om belastinggeld. Als we responsief willen zijn ten aanzien van de maatschappij zouden we moeten weten van het publiek: waar liggen jullie nou wakker van?’

De politicoloog Roger Pielke onderscheidt vier rollen voor de wetenschapper. Ten eerste is er de traditionele wetenschapper die afstandelijk is en min of meer als scheidsrechter functioneert. Hij of zij doet fundamenteel onderzoek in een nauwkeurig afgebakende discipline. Maar daarnaast zijn er ook rollen die aan de uiteindelijke ontvangers van het onderzoek meer keuzes geven. Zo eindigt veel beleidsonderzoek met verschillende scenario’s. Beleidsmakers kunnen dan kiezen of ze inzetten op een laag, midden of hoog scenario. Dan heb je als derde rol van de wetenschapper de issue-advocate die echt een normatief standpunt inneemt. Dat kan nog steeds best onafhankelijk onderzoek zijn, als je maar duidelijk maakt vanuit welk normatief uitgangspunt je bent begonnen. Ten slotte heb je als vierde rol de kennismakelaar die met allerlei verschillende belanghebbenden praat en die kennis vervolgens probeert te integreren.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers