Navigatiemenu

Vanguard methode

Laatst bijgewerkt op 610 dagen geleden door Hadewych

Vanguard helpt organisaties te veranderen van buiten naar binnen.

De Vanguard werkwijze is gebaseerd op een aantal principes:

  • Onderzoek is de basis om te veranderen. Zonder kennis is iedere verandering willekeurig. Daarom bestaat een verandertraject uit drie fase: Check – Plan – Do. In de Check-fase vindt het onderzoek plaats. Pas als het werk begrepen wordt kan er, experimenterenderwijs een nieuwe werkwijze worden ontwikkeld. Deze wordt pas in de Do fase normaal gemaakt.

In het onderzoek wordt antwoord gezocht op de volgende vragen:

Wat is de bedoeling van het werk? Voor wie bestaan wij, waartoe zijn we er? Dit wel vanuit het perspectief van de burger.

Wat is de vraag die burgers aan de organisatie stellen? Waar gaat het de burger om? Waar komen die vragen binnen?

Hoe goed doen wij het voor de burger? En hoe weten we dat? Dit is de zoektocht naar de juiste indicatoren. Indicatoren die iets zeggen over de kwaliteit van het werk en die door leidinggevenden gebruikt kunnen worden om op kwaliteit te sturen.

Hoe stroomt het werk door de organisatie? Wat is waarde toevoegend (aan de bedoeling) en wat is verspilling?

 

  • Het werk is het uitgangspunt. Daarom wordt het werk, geen afdelingen of taken, onderzocht: hoe werkt het, waarom werkt het zo. Onderzoek vindt plaats in het werk zelf (geen interviews, meningen, maar het werk zelf). Leidinggevende en medewerkers onderzoeken het werk zelf, vanuit het perspectief van de burger/maatschappij.
    Het onderzoek vindt altijd plaats op basis van casussen. Je onderzoekt casussen door deze te volgen, van het begin tot het eind.

 

  • Er wordt gekeken met een systeembril: niet alleen het werkproces wordt onderzocht, maar ook de besturing, de wijze van management, de condities die het werk bepalen en de opvattingen die daaraan ten grondslag liggen.

 

  • Bij het verbeteren van het werk zijn goede metingen noodzakelijk, metingen die gebaseerd zijn op de kwaliteit van het werk. Doen we de goede dingen en doen we die dingen goed. Metingen zijn feedback-lus in een lerende organisatie.

 

Literatuur

  • Seddon, J. (2005), 'Watch out for the toolheads!', Vanguard Education.
  • Seddon, J. (2008), ‘Systems Thinking in the Public Sector’, Triarchy, Axminster.
  • Seddon, J. (2005), ‘Freedom of Command and Control’, Vanguard Consulting.

Zie ook dit onderzoek van de politieacademie.

 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers