Navigatiemenu

Ambtelijk vakmanschap 3.0

Laatst bijgewerkt op 607 dagen geleden door Hadewych

In Ambtelijk vakmanschap 3.0 legt Paul 't Hart een verband tussen enerzijds de opgaven waarvoor het openbaar bestuur en met name het ambtelijk apparaat zich gesteld ziet, en anderzijds de eisen die – in het licht van die opgaven - aan ambtenaren worden gesteld. Zo waren de centrale opgaven voor het naoorlogse systeem het loyaal en effectief dienen, het faciliteren van bestuurlijke achterkamers, expertise en realisatievermogen bundelen en het borgen van neutraliteit. Om dat waar te kunnen maken moesten ambtenaren aan Weberiaanse eisen voldoen: loyaliteit, discretie, technisch-inhoudelijke (vaak juridische) deskundigheid en dergelijke.

 

In de loop van de tijd zijn de opgaven in aantal en type toegenomen, en daarmee ook de eisen die aan ambtenaren worden gesteld.

In de huidige context van chronische turbulentie is het "voor wie dan ook moeilijk (..) trefzeker te anticiperen op komende ontwikkelingen of zelfs maar lopende ontwikkelingen gezaghebbend te duiden."

 

't Hart schetst de contouren van het ambtelijk ambacht in deze door complexiteit gekenmerkte wereld. De ambtelijke organisatie van de toekomst is volgens hem

  • Waardengedreven
  • Procesbewust en resultaatgericht
  • Kostenbewust
  • Zelfbewust dienend
  • Tijdgevoelig
  • Slim (kennismanagement op orde, weten waar het over gaat en weten hoe het werkt, kennis delen)
  • Lerend (zelfevaluatie en reflectie centraal in een cultuur van kwaliteitszorg; gerichtheid op permanente verbetering; fouten worden beschouwd als data; management biedt veiligheid)
  • Plat
  • Poreus (transparant, toegankelijk en interactief)
  • Bulk & maatwerk

 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers