Kennis op basis van burgernarratieven

Laatst bijgewerkt op 600 dagen geleden door Hadewych

Op alle niveaus in Europa wordt gestreefd naar betere regulering. Dat betekent: regulering die op een transparante manier tot stand komt, gebaseerd op neutrale en niet-selectieve evidence, en waar breed draagvlak voor is.

Aanhangers van evidence-based beleid hebben vaak moeite met burgerparticipatie, en zeker met individuele verhalen (narratives), omdat ze vaak een beperkte opvatting hebben over wat als 'evidence' geldt en omdat ze argwanend staan tegenover anecdotische, subjectieve ervaringen.

Ranchordás betoogt dat dat onterecht is: burgernarratives voorzien juist in de nodige kennis, kennis die aanvullend is op expertkennis en bovendien evengoed gebaseerd op verifieerbare feiten. Zonder burgernarratives ontbreekt er eenvoudig wezenlijke kennis voor het ontwikkelen van regulering.

Het onderzoek van Ranchordás is gebaseerd op de casus van Europese regulering in de deeleconomie, waarin het juist draait om peer-to-peer relaties, reputatie op basis van individuele verhalen en nieuwe belangen en risico's. Zonder burgernarratives is het voor de overheid eigenlijk niet mogelijk om voldoende kennis te vergaren waarmee adequate regelgeving en toezicht kan worden ontwikkeld.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers