Navigatiemenu

Leren van crises

Laatst bijgewerkt op 600 dagen geleden door Hadewych

In het artikel De koe bij de horens vatten (Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 2017 – 2 blz. 52-53) wordt uitgelegd hoe de NVWA geleerd heeft van dierziektecrises:

Een structuur is belangrijk om leren mogelijk te maken, maar een organisatiecultuur die open en collegiaal is, is essentieel om dit leren daadwerkelijk plaats te laten vinden. Een dergelijke cultuur zorgt voor een effectieve kennisoverdracht en het leren van gemaakte fouten.

Drie factoren lijken deze cultuur binnen de NVWA positief te beïnvloeden:

  1. het vrijwillige karakter van deelname aan de crisisorganisatie door medewerkers;
  2. de selectie van medewerkers op basis van motivatie en competentie;
  3. de periodieke trainingen.

Face-to-face contact is belangrijk bij het creëren en bestendigen van een open en collegiale cultuur, zeker ook in niet-crisistijd.

In het artikel wordt gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat getrokken lessen en ervaringen ook weer uit de organisatie kunnen verdwijnen. Daarom werft de NVWA jaarlijks vijf tot tien nieuwe medewerkers voor de crisisorganisatie.

Zie ook Broekema, Van Kleef, Steen, What factors drive organizational learning from crisis? Insights from the Dutch food safety services’ response to four veterinary crises (in Journal of Contingencies and Crisis Management)

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers