Participatie van burgers in G1000 burgertoppen

Laatst bijgewerkt op 569 dagen geleden door Hadewych

Onderzoek naar de werking en toegevoegde democratische waarde van een bepaalde vorm van betrokkenheid van burgers bij politiek en beleidsvorming: burgertoppen (G1000). Die toppen werken volgens bepaalde principes:

 • Burgers nemen het initiatief
 • Geen agenda
 • Dialoog
 • Loting
 • Transparant
 • Veilig

Burgerparticipatie:

 • geeft individuele burgers een stem in het beleidsproces. Insluiting heeft betrekking op de mate waarin burgers uit diverse sociale groepen participeren en er geen sprake is van de uitsluiting van bepaalde groepen;
 • geeft burgers zeggenschap in besluitvorming (invloed). Dit betreft de invloed die deelnemers hebben op de verschillende fasen van het besluitvormingsproces;
 • leidt tot rationele beslissingen op basis van uitwisseling van argumenten (deliberatie). Deliberatie heeft betrekking op dialoog tussen deelnemers en de uitwisseling van argumenten op basis van gelijkheid en wederzijds respect;
 • leidt tot meer democratische vaardigheden en meer betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor de gemeenschap, en stimuleert zo democratisch burgerschap;
 • draagt bij aan een transparante besluitvorming. Dit heeft betrekking op het verloop van het proces; begrijpen deelnemers wat de kaders zijn van het proces, hoe bijvoorbeeld thema’s zijn gekozen, wie de organisator is en wat er met de output gebeurt;
 • vergroot de legitimiteit van beslissingen. Legitimiteit heeft betrekking op de steun van de deelnemers voor het proces en de uitkomsten van het proces;
 • Vergroot de kwaliteit van beslissingen (wisdom of crowds).

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers