Minder effectief toezicht door doelverschuiving

Laatst bijgewerkt op 530 dagen geleden door Hadewych

Artikel van Kees Huizinga en Martin de Bree: Doelverschuiving binnen toezichthoudende organisaties: typologie en optreden, in Tijdschrift voor Toezicht augustus 2017.

Het risico op doelverschuiving bij toezichthouders is groot, doordat de werkelijke doelen van toezicht vaak erg abstract zijn en de effecten van toezicht slecht zichtbaar zijn. Dat draagt eraan bij dat doelen als 'veiligheid, gezondheid en rechtvaardigheid voor werknemers' uit beeld raken en vervangen worden door meer meetbare en concretere, maar smallere doelen als 'naleving van bepaalde regelgeving' of 'voorkomen van fatale ongevallen'.

"Naarmate doelverschuiving toeneemt, richt de organisatie zich onbewust sterker op activiteiten die niet of nauwelijks of zelfs contraproductief bijdragen aan de doelen en neemt de doeltreffendheid overeenkomstig af."

Huizinga, De Bree, Doelverschuiving binnen toezichthoudende organisatiesHuizinga, De Bree, Doelverschuiving binnen toezichthoudende organisaties

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers