Toezicht in onzekere situaties

Laatst bijgewerkt op 530 dagen geleden door Hadewych

Drie belangrijke voorwaarden voor effectief toezicht zijn helderheid omtrent het risico, de norm en de adressant.

Het ligt voor de hand om te proberen onzekere situaties op te heffen, door bijvoorbeeld het risico alsnog kenbaar te maken, de norm te verhelderen en vast te leggen of de adressant alsnog aanspreekbaar of grijpbaar te maken. Onzekerheid maakt een toezichthouder immers in principe kwetsbaar voor de publieke opinie, kwetsbaar voor het verwijt niet krachtdadig te zijn opgetreden. Dergelijke pogingen zijn niet altijd effectief, doordat het risico uiteindelijk niet goed vast te stellen, de norm lastig te operationaliseren of de adressant niet zichtbaar te maken is. Op de klassieke weg voortgaan in de toezichtspraktijk is dan niet effectief. Er zijn dan andere repertoires nodig. Aanvullend repertoir zou kunnen zijn: re-framing (wat is het probleem en voor wie is het een probleem), governance (de rol van de inspectie in het spel van actoren) en toezichtspraktijk (werkwijzen, instrumenten en arrangementen).

Toezicht in onzekere situatiesToezicht in onzekere situaties

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers