De Toezichtcirkel

Laatst bijgewerkt op 526 dagen geleden door Hadewych

We volgen in dit leertraject min of meer de fasen die je bij toezichtontwikkeling ideaaltypisch doorloopt.

  1. Het stellen van de diagnose en de probleemverkenning. Wat is hier aan de hand? Wat is de context? Wat is de noodzaak voor eventuele verandering en welke mogelijkheden hebben we daartoe?
  2. Op grond van de analyse stellen we een situationeel ontwerp samen. We geven aan wat we willen bereiken en richten een meetsysteem in om later te kunnen toetsen of we bereikt hebben wat we wilden en tussentijds bij te kunnen sturen. We plannen en begroten.
  3. We voeren ons plan uit, bewaken het proces, monitoren en stellen indien nodig tussentijds bij.
  4. De fase van evalueren. We verwerken onze data, meten of we ons doel hebben bereikt en rapporteren.

Het is een cirkel, omdat de vier fasen min of meer in elkaar overlopen en de evaluatie weer het begin kan zijn van een nieuwe analyse en een nieuw arrangement (waarmee de cirkel zich sluit). Maar er kunnen zich bijvoorbeeld tijdens de uitvoering, of in de maatschappelijke en/of politieke context ontwikkelingen voordoen die leiden tot een nieuwe (deel)analyse en een nieuw (deel)arrangement.  

De rol die de strategische toezichtontwikkelaar in al die fasen speelt is aan verandering onderhevig. Al vanaf het analyseren van de situatie is het betrekken van andere betrokken partijen en samenwerking binnen het netwerk een must. Effectief toezicht wordt steeds meer afhankelijk van de capaciteit om netwerkpartners in hun kracht te zetten.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers