Narcistische ambtenaren

Laatst bijgewerkt op 524 dagen geleden door Hadewych

Ambtenaren worden gedreven door zowel persoonlijke instrumentele belangen als door het verlangen om het publieke belang te dienen.

Uit de resultaten van het onderzoek onder ambtenaren uit drie verschillende organisaties bleek dat een narcistische drang naar autoriteit en bewondering ertoe leidt dat ambtenaren zich sterker aangetrokken voelen tot beleid en politiek. Daarentegen zorgde een toename in narcisme voor minder compassie bij de ambtenaren.

Theorieën over ambtelijke motivatie gaan veelal uit van een tegenovergesteld uitgangspunt, namelijk dat van de onbaatzuchtige ambtenaar. De meest gebruikte conceptualisatie van ambtelijke motivatie, genaamd Public Service Motivation (PSM), gaat ervan uit dat de motivatie om te werken voor publieke organisaties is gestoeld op betrokkenheid met het algemeen belang.

Uit het onderzoek komen twee aanbevelingen naar voren: ten eerste kan op een toename in de drang naar autoriteit en bewondering (exhibitionisme) worden ingespeeld door ambtenaren meer verantwoordelijkheden te geven en successen zichtbaar te waarderen en te belonen.

Vooral voor oudere ambtenaren zou meer aandacht moeten zijn, wanneer de teleurstelling intreedt. Juist omdat oudere werknemers het aan het eind van hun carrière belangrijk vinden om een blijvende bijdrage te leveren aan de samenleving (Leisink & Steijn, 2009) loont het zich om meer verantwoordelijkheid te bieden, omdat dit het gevoel vergroot impact te hebben op de samenleving.

Verder mag de negatieve relatie met compassie niet worden vergeten en zou bij de invulling van functies gelet mogen worden op de mate van narcisme bij kandidaten.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers