Navigatiemenu

Interactie met burgers in beleidsontwikkeling

Laatst bijgewerkt op 491 dagen geleden door Hadewych

Open beleidsontwikkeling inbedden in overheidsorganisaties blijkt niet over rozen te gaan. Dat stelt Max Herold in zijn proefschrift over de spanning tussen ‘zo werkt het hier’ en de externe druk om open beleidsprocessen te organiseren. Herold promoveert donderdag 5 oktober 2017.

Open beleidsontwikkeling, waarbij burgers en bedrijven meer onderdeel worden van de beleidsontwikkeling van overheidsinstanties, zou het antwoord moeten zijn op het wantrouwen van burgers t.a.v. de overheid. De representatieve democratie biedt daartegen weerstand die zich uit in ongeschreven regels die niet of moeilijk zijn te wijzigen.

Herold onderzocht vanuit de optiek van beleidsambtenaren, de ongeschreven regels en hun effect op open beleidsontwikkeling. Daarbij spreekt hij van ‘Open Multistakeholder Beleidsontwikkeling’(OMSBO).
De hoeveelheid betrokkenen bij het beleidsproces wordt immers veel groter. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van jeugdwerkeloosheid of het beantwoorden van de vraag wat de vaardigheden zijn die jongeren dienen te leren om ook in de toekomst succesvol te zijn in een veranderende samenleving. Dat zijn beleidsthema’s waarin talloze stakeholders in de praktijk een rol spelen.

‘Zo werkt het hier’ is vaak iets dat iedere nieuwe beleidsmedewerker snel ervaart, maar nergens zwart op wit staat. Dat zijn de zogenaamde ongeschreven regels. Die laten zich als volgt samenvatten: Besef, we dienen hier de minister (en de lijn), wees zichtbaar naar de lijn, haal je tijdsplanning (mis het politieke momentum niet van een beleidsthema) en je netwerk is cruciaal (vooral met de actoren die politieke invloed hebben).

Het proefschrift legt bloot hoe deze ongeschreven regels zich manifesteren in de praktijk van beleidsambtenaren en hoe deze de openheid in de beleidsontwikkeling belemmeren . De focus op de minister, en de Tweede Kamer, bijvoorbeeld wordt vanuit de ongeschreven regels belangrijker dan de focus naar buiten en de praktijk.
Ook laat het proefschrift zien hoe beleidsmedewerkers juist slim kunnen omgaan met de ongeschreven regels om ruimte te scheppen voor OMSBO. Voorbeelden zijn het effectief doen aan verwachtingsmanagement en kaderstelling: waar richt OMSBO zich op en waar niet? Ook nadenken, bij de vormgeving van OMSBO, hoe de opzet van het proces zélf in positieve zin het imago van de minister kan dienen, is een manier.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers