Navigatiemenu

De professie of het proces

Laatst bijgewerkt op 459 dagen geleden door Hadewych

Hans Boutellier, Freek de Meere, Rob Gilsing, De professie of het proces; De zoekende praktijk van de ambtenaar 3.0, Verwey Jonker instituut, Utrecht 2017.

De digitale en diverse netwerksamenleving vraagt om een andere vorm van ambtelijk vakmanschap. Op basis van interviews rond vijf gemeentelijke projecten wordt beschreven hoe ambtenaren om gaan met de nieuwe dynamiek. Er wordt voortgebouwd op het beeld dat Paul ’t Hart schetste van de ambtenaar 1.0, die loyaal en effectief dienend was, en van ambtenaar 2.0 die streeft naar transparantie en het afleggen van verantwoording.

Ambtenaar 3.0 is een persoon die in de praktijk opereert en daadwerkelijk dingen tot stand brengt. Het proces is de inhoud geworden. Er is een grotere oriëntatie op burgers. Daarbij doen zich ook fricties voor met ‘het systeem’:

  • Spanning tussen de procesambtenaar en de vakambtenaar;
  • Spanning tussen de initiatiefnemende ambtenaar en de kaderstellende en controlerende taak van de volksvertegenwoordiging;
  • Spanning tussen de logica van de organisatie en de dynamiek van het proces.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers