Integratie EU toezicht

Laatst bijgewerkt op 440 dagen geleden door Hadewych

Ottow pleit voor meer Europese samenwerking: “Het consumentenrecht in Europa kenmerkt zich door een lappendeken, waar de autonomie van de lidstaten nog voorop staat. Er is vrijwel geen geharmoniseerd toezicht en de Europese Commissie heeft niet de bevoegdheid om in grensoverschrijdende zaken binnen Europa de belangen van de consument te behartigen.

Binnen het Consumer Protection Coopertation (CPC), het netwerk van de nationale consumententoezichthouders, vindt er wel enige coördinatie van zaken plaats, maar het toezicht en de handhaving blijven afhankelijk van de bevoegdheden van de afzonderlijke, nationale toezichthouders en hun eigen besluit om al dan niet in te grijpen.

Vergeleken met bijvoorbeeld de telecom en financiële sector, loopt het consumententoezicht in Europa mijlenver achter.”

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers