Afwegingskader vertrouwen

Laatst bijgewerkt op 429 dagen geleden door Hadewych

De afwegingskader vertrouwen IGJ IGJ ontwikkelde een conceptueel model en een afwegingskader over vertrouwen, op basis van literatuuronderzoek en praktijkervaringen van inspecteurs. In het conceptuele model wordt vertrouwen gedefinieerd als een wederkerig proces dat niet tot minder onzekerheid leidt maar tot acceptatie van onzekerheid. Vertrouwen is gebaseerd op

  • Zich open en transparant opstellen
  • Lerend vermogen tonen
  • Zich toetsbaar opstellen
  • Verantwoording afleggen
  • Integer handelen

Daarnaast is de context van gedragingen van belang. Daardoor kunnen vergelijkbare bevindingen leiden tot andere conclusies en maatregelen.

Het Afwegingskader vertrouwen is getoetst bij ondertoezichtstaanden. Die vonden het een eerlijk en rechtvaardig instrument, maar ze vragen wel meer aandacht voor goede praktijken.

Een vertrouwensrelatie moet worden opgebouwd en is wederkerig. Dat vraagt dus ook competenties en gedrag van de inspecteur. Tegelijk brengt een vertrouwensrelatie risico’s van regulatory capture met zich mee.

“Om subjectieve oordelen te voorkomen moet de invulling van de gedragsnormen aan objectieve maatstaven voldoen.”

“Om als toezichthouder te sturen op gedrag, is gestructureerde informatie nodig over de werkelijke gedragingen en de verschillen met gewenste gedragingen.”

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers