Excellent ambtelijk leiderschap

Laatst bijgewerkt op 304 dagen geleden door Hadewych

In Grote Klasse! Op zoek naar excellente ambtenaren en leiderschap (2005) onderzoekt Arno F.A. Korsten de vraag of, en hoe, individuele leidinggevenden kunnen excelleren.

“Traditioneel aan ambtenaren gestelde eisen zijn loyaliteit, toewijding, erkenning van het primaat van politiek leiderschap en vervangbaarheid.”

“Bekijken we catalogus van eisen waaraan ambtenaren moeten voldoen nader, dan valt op dat zich in de loop van de tijd een stapeling van eisen heeft voorgedaan. Ambtenaren, zeker beleidsambtenaren, moeten blijkbaar steeds beter reageren op een veranderende complexe, hoogontwikkelde samenleving waarin ook de mogelijkheden voor toepassing van nieuwe informatietechnologie sterk toenamen. Ambtenaren moeten tegenwoordig in het algemeen niet alleen vakbekwaam zijn en besef hebben van politiek-bestuurlijke verhoudingen maar ook – als de situatie daarom vraagt – kunnen omgaan met eisen van behoorlijke regelgeving, van behoorlijk interactief bestuur, en van behoorlijke behandeling (ombudscriteria, zoals een snelle afhandeling) en – als het even kan - positief reageren op de zich wijzigende omgangsvormen van mondiger wordende burgers in een multicultureler samenleving. De responsieve overheid doet daarop zijn intrede. Organisaties moeten meer reageren op vragen uit de samenleving. Burgers worden klanten. Het woord vraagsturing valt zelfs. Politiemensen moeten oude kernvaardigheden vasthouden maar ook de samenleving om hen heen kunnen ‘lezen’, gevoel hebben voor tact en kunnen communiceren. Managers moeten niet alleen leiding geven maar ook motiveren, coachen, verbinden, arbitreren en aan procesmanagement doen, als je personeelsadvertenties mag geloven. Woorden die je vaak hoort zijn: processen moeten goed lopen, en: er is regie nodig.”

 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers