Verantwoorden vanuit de bedoeling

Laatst bijgewerkt op 299 dagen geleden door Hadewych

Jan Nap en Joost Vos bespreken in Tijdschrift voor de Politie jaargang 80 nr. 4 blz. 6-11 hoe er  verantwoord zou moeten worden of de politie goed werkt. Hun observaties en aanbevelingen gelden net zo goed voor toezichthouders. Ze verwijzen bijvoorbeeld naar Mandaat en moeras van de Raad voor Toezicht in de Zorg en naar Zonder context geen bewijs van de RvS, waarin wordt gepleit voor context-based werken, met erkenning van de weerbarstigheid, veelvormigheid en onvoorspelbaarheid van de praktijk.

Rijker verantwoorden houdt volgens de auteurs in:

 1. Het gaat over (het ontdekken van) de bedoeling
 2. Het gaat over de praktijk (niet over beleid)
 3. Dialoog: meerstemmig horizontaal, verticaal en intern
 4. Meer context-based (tonen) dan evidence-based (aantonen)
 5. Permanent en periodiek: verantwoording niet als bureaucratische verplichting maar als deel van het professionele repertoire
 6. Verantwoorden vanuit het netwerk
 7. Gebruik instrumenten als Public Value Plan om te verantwoorden

Bij het verder ontwikkelen moet er aandacht worden besteed aan

 1. op welk schaalniveau / aggregatieniveau is verantwoording zinvol
 2. Niet alleen het primaire proces maar ook de bedrijfsvoering moet doelmatig zijn
 3. Als je in netwerken samenwerkt moet je manieren vinden voor gezamenlijke verantwoording waarin de bijdragen van eenieder erkend worden
 4. De moderne leiderschapsopgave is niet het managen van effecten maar het agenderen, mobiliseren en mogelijk maken van experimenteren
 5. Experimenteer met dialoogvormen over ‘de bedoeling’; de betekenis van veiligheid, rechtvaardigheid, gezondheid, kwaliteit

Vervolg op Rijker verantwoorden, wat is de bedoeling? Jaargang 77

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers