Renaissance van de overheid; De behartiging van publieke belangen

Laatst bijgewerkt op 295 dagen geleden door Hadewych

In een strategische verkenning zetten Ellen van Doorne en Boudewijn Steur uiteen hoe het beeld van de overheid en de relatie tussen overheid, samenleving en markt zich sinds de tweede wereldoorlog ontwikkeld heeft. Direct na de oorlog werd de verzorgingsstaat opgebouwd en was de overheid een actieve actor. In de jaren tachtig werd de overheid als probleem gezien en de markt als oplossing. Het New Public Management vierde hoog tij en overheidsinstellingen werden geprivatiseerd. Parallel nam wel het toezicht enorm toe.

Sinds de eeuwwisseling kwam er meer aandacht voor de interactie tussen overheid en burgers en werden publieke waarden niet meer enkel in economische termen beschreven. Bovendien ontstond het besef dat de samenleving bestaat uit verschillende burgers, met verschillende mogelijkheden en behoeften. Sommigen zijn uitstekend in staat om te ‘participeren’ en voor zichzelf op te komen, maar anderen hebben bescherming door de overheid nodig.

De auteurs formuleren een overheidsagenda:

  • Zorg voor een intelligente mix van overheid, samenleving en markt
  • Verbeter het begrip van het functioneren van de overheid, van mechanismen van succes en van falen
  • Zet in op kwaliteit, naast kostenreductie en efficiency
  • Heb oog voor de verschillen tussen mensen waarop het overheidsbeleid zich richt
  • Gebruik passende taal

SEO aantallen toezichthouders

  plaatje toezicht in miljoenennota SEO 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers