Navigatiemenu

Kunstmatige intelligentie

Laatst bijgewerkt op 262 dagen geleden door Hadewych

In een BZK/ECP-bijeenkomst werden kenmerken, mogelijkheden en toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) verkend. Voorzichtigheid is geboden als AI ingezet wordt om risicoprofielen te maken, omdat vooroordelen en fouten al in de gebruikte algoritmen kunnen worden ingebouwd. Hetzelfde geldt voor geautomatiseerde besluiten (zonder menselijke tussenkomst is dat overigens verboden).

AI kan onder meer vóórselecties ondersteunen. Zo gebruikt het Q-team bij de politie bijvoorbeeld AI om kansrijke sporen in cold case dossiers te selecteren.

De RDW experimenteert met AI om voertuigen te keuren. Van elk onderdeel van een voertuig kunnen het gebruik en de slijtage worden gemonitord met sensoren, zodat AI een levensduur en eventueel gebruiksomstandigheden kan leren. Een inspecteur weet dan precies wanneer er waar risico’s ontstaan. Je zou zelfs fabrikanten, of eigenaars, geautomatiseerd kunnen berichten als een bepaald onderdeel vervangen moet worden.

De fabrikanten van autonome voertuigen willen graag dat er wetgeving komt, zodat er een level playing field ontstaat. Ze richten zich daarbij vooral op scenario’s, maar volgens Gerben Feddes is dat niet vol te houden. Je moet in de regels niet opnemen welke scenario’s zich allemaal voor kunnen doen, maar reguleren rond acceptable means of compliance. Dat is veel beter voor innovatie en bovendien kunnen producenten zich dan niet verschuilen achter het feit dat een bepaalde situatie niet in de regelgeving was opgenomen.

Aangezien de infrastructuur, naast het (cultureel bepaalde) gedrag van weggebruikers, grote invloed heeft op de mogelijkheden en veiligheid van autonome voertuigen, zullen met de voortschrijdende toepassingen van AI in auto’s ook wegbeheerders stakeholders worden van de auto-industrie.

Feddes merkt op dat autonome voertuigen en AI zeker levens zullen redden, maar dat er ook slachtoffers zullen vallen door de invoering ervan. Het zal lastig zijn om de nabestaanden van zo’n slachtoffer uit te leggen dat de nieuwe technologie in de toekomst meer slachtoffers zal voorkómen.

 

De startup Downhe.re gebruikt AI om het maatschappelijk debat te democratiseren. Relevante nieuwsberichten worden op passende manieren aan abonnees aangeboden, discussies worden overzichtelijk vertakt en weergegeven en de communicatie wordt beschaafd gehouden.

“Dat alle betrokkenen, niet beperkt tot één denkbeeld of perspectief, elkaar weten te vinden. Het gesprek aangaan, ervaringen uitwisselen, kennis delen, samenwerken aan nieuwe oplossingen.”

 

Floris Kreiken van directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) van BZK heeft de relatie tussen AI en grondrechten onderzocht. Er moeten zeker beperkingen en voorwaarden worden gesteld aan de inzet van AI, maar er zijn ook kansen. Zo zou AI kunnen helpen bij het inschatten van de betrouwbaarheid van berichten.

Regelhulpen, zelfinspecties en KOOP overheidspublicaties kunnen met AI optimaal worden toegesneden op de specifieke situatie van een ondernemer of burger die informatie zoekt over de regels en normen waaraan zij/hij moet voldoen.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers