Navigatiemenu

Kenmerken van goeie overheidsorganisaties

Laatst bijgewerkt op 265 dagen geleden door Hadewych

Een goeie overheidsorganisatie is kostenbewust, betrouwbaar, open en zorgt goed voor haar medewerkers. Belangrijke elementen daarin zijn: een strakke en transparante bedrijfsvoering, lage overhead, werkend volgens de regels van publieke integriteit, het kennismanagement is op orde, de organisatie werkt aan deskundigheidsbevordering, zij is transparant over de inrichting en resultaten en medewerkers ervaren het werkklimaat als prettig.

De basis omvat een veelheid aan bedrijfsvoeringstaken. Om deze te kunnen monitoren, kiezen goed presterende organisaties voor brede meetinstrumenten. Ze meten en benchmarken periodiek de medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid en een set van bedrijfsvoeringindicatoren.

  • De organisaties bieden medewerkers heldere kaders en regels
  • De organisatie probeert deze kaders ‘levend’ te houden
  • Medewerkers krijgen veel ruimte, dat geeft energie, maar daarmee ook de ruimte om fouten te maken
  • De organisaties meten periodiek de beleving van klanten en medewerkers en benchmarken objectieve indicatoren met andere organisaties; gericht op een optimale benutting van hun ‘productiecapaciteit’
  • De organisaties bewaken zowel de harde als zachte kant van de Interne Beheersing

De financieel administratieve basis vereist strakke sturing, met functiescheiding (liefst met tegengestelde belangen), vierogen-controles, workflowsystemen en heldere afspraken om ervoor te zorgen dat dit ook in de praktijk zo wordt uitgevoerd. Belangrijk zijn daarnaast de ‘soft controls’. Kaptein (2016) onderscheidt er acht: helderheid, voorbeeldgedrag, betrokkenheid, uitvoerbaarheid, transparantie, bespreekbaarheid, aanspreekbaarheid en handhaving.

  • Leren van successen en fouten op het gebied informatie en ICT

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers