Navigatiemenu

Naar een lerende economie

Laatst bijgewerkt op 264 dagen geleden door Hadewych

Arbeidsorganisaties

 

Werk zo organiseren dat mensen hun talenten maximaal kunnen inzetten, is een opdracht die primair bij werkgevers en werknemers ligt. Die opdracht is niet te onderschatten. Veel wijst er op dat innovatie sterker afhangt van een adequate organisatie van werk dan van de bijdrage uit r&d of andere min of meer externe vormen van input (OECD Innovative workplaces: Making better use of skills within organizations, Parijs 2010).

In een aantal landen worden dan ook pogingen gedaan om dit organisatieaspect meer in het vizier te krijgen. Noorwegen zoekt het al lang in nieuwe vormen van inspraak in werkorganisaties, Zweden kent een lange traditie van ondersteuningsprogramma’s voor job design en lerende organisaties, en Finland zet in op ondersteuning bij organisatieontwerp. Het zijn allemaal nuttige pogingen, die echter sterk projectgebonden zijn. Een meer grootscheepse strategie rond de ontwikkeling van werkorganisaties is vooralsnog niet bedacht.

Ook in Nederland is er voorzichtig aandacht voor dit onderwerp, veelal onder de titel ‘sociale innovatie’, al drukt de internationaal steeds meer gangbare term workplace innovation beter uit waar het om gaat (Pot 2012).

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers