Wetgevingstoetsen

Laatst bijgewerkt op 202 dagen geleden door Hadewych

Regelmaat heeft een themanummer over de ex ante toetsing van wetgeving (voor een deel verwerkt in het IAK):

“Er zijn zo ontzettend veel effectentoetsen – die alle een prognose (een ex-ante-evaluatie) beogen te geven van de mogelijke effecten van de voorgenomen wetgeving – dat vooral ten aanzien daarvan de vraag rijst hoe zij zich tot elkaar verhouden. Deze toetsen worden meestal, maar niet altijd, verricht onder departementale verantwoordelijkheid. Al geruime tijd kennen we de uitvoerings- en handhavingstoets, tegenwoordig de handhavings-, uitvoerings- en fraudetoets (HUF) geheten. Verder is er de milieueffectentoets (MET), waarvan we tegenwoordig juist wat minder horen. Genoemd moet zeker ook worden de bedrijfseffectentoets (BET), waarvan deel uitmaken de markteffectentoets en de innovatietoets, en, naar aanleiding van het regeerakkoord, ook de MKB-toets. Van toenemend belang is ook het Privacy Impact Assessment (PIA), sinds kort de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) geheten, waarvoor vorig jaar een nieuw model is ontworpen.2xKamerstukken II 2017/18, 26643, 490. Voor de toetsing op de administratieve lasten is er tegenwoordig het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR), dat, vergeleken met zijn voorganger Actal, in een meer vroegtijdig stadium bij de totstandkoming van wetgeving pleegt te worden betrokken. Ten slotte moet de jongste loot aan de stam van de effectentoetsen worden genoemd: de naar aanleiding van het WRR-rapport ‘Weten is nog geen doen: een realistisch perspectief op redzaamheid’ door het kabinet aangekondigde doenvermogentoets.”

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers