Discussie tussen toezichthouder en ondertoezichtstaande

Laatst bijgewerkt op 180 dagen geleden door Hadewych

Opinie van Simone Peek in FD 19 september 2018: “Juist waar het jonge industrieën en innovaties betreft, zoals de toelating van fintechs en de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is het van belang de toezichthouder uit te dagen. Dit is natuurlijk nog wat anders dan de toezichthouder tegen de schenen te schoppen. Het gaat immers om nieuwe situaties waarop de regels nog niet zijn toegepast. Openlijke gedachtewisseling, met nieuwe en ervaren spelers op de markt, draagt bij aan de hanteerbaarheid en naleving van de regelgeving en het succes en welvaren van de sector.”

“Het is goed voor alle betrokkenen als de discussie tussen onderneming en toezichthouder gevoerd wordt, zoals een zakelijk dispuut met de fiscus ondertussen ook heel gewoon is. Het kan helpen nuances aan te brengen, praktijkervaringen van bedrijven mee te wegen, zaken te laten uitkristalliseren. En dit draagt uiteindelijk bij aan de rechtszekerheid en transparantie voor alle partijen in de markt, inclusief de toezichthouder.”

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers