Effecten van openbaarmaking op handhavingsstijlen

Laatst bijgewerkt op 180 dagen geleden door Hadewych

Does disclosure of performance information influence street-level bureaucrats’ enforcement style?

Noortje de Boer, Jasper Eshuis & Erik Hans Klijn

Overheden maken steeds meer gebruik van het openbaar maken van inspectiegegevens als toezichtinstrument om bedrijven te stimuleren meer na te leven. Openbaarmaking heeft, echter, ook gevolgen voor de zichtbaarheid van het dagelijks werk van inspecteurs. In dit artikel onderzoeken wij het effect van (gepercipieerde) openbaarmaking op de handhavingstijl van inspecteurs tijdens inspectiebezoeken. Wij vinden dat:

  • Handhavingstijl van inspecteurs bestaat uit drie dimensies (wettelijk, faciliterend en accommoderend) die inspecteurs in verschillende maten combineren
  • Wanneer inspecteurs meer openbaarmaking ervaren, intensiveren zij alle drie hun handhavingstijlen. Openbaarmaking heeft dus een effect op het handhavingsgedrag van inspecteurs.
  • In tegenstelling tot onze verwachtingen vinden wij dat wanneer inspecteurs meer openbaarmaking ervaren zij minder en niet meer weerstand van bedrijven ervaren tijdens inspectiebezoeken.
  • Het effect van openbaarmaking op handhavingstijl wordt slechts gedeeltelijk verklaard door de hoeveelheid weerstand van bedrijven tijdens inspectiebezoeken. Alleen een faciliterende stijl kan zo worden verklaard. Oftewel: Als inspecteurs meer openbaarmaking ervaren, ervaren zij minder weerstand en worden zij minder faciliterend.

Ons onderzoek laat zien dat het openbaar maken van inspectiegegevens uit maakt voor hoe inspecteurs handelen tijdens inspectiebezoeken en dat er minder weerstand wordt ervaren door bedrijven wanneer er meer inspectiegegevens openbaar worden gemaakt.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers