Streng doch rechtvaardig

Laatst bijgewerkt op 170 dagen geleden door Hadewych

Ouwerkerk (VU) Van Harreveld en Van der Pligt (UvA) deden in 2008 onderzoek naar de interactie tussen handhaver en ondertoezichtstaande. Zij trachten door middel van een experimentele benadering meer inzicht te krijgen in hoe verschillende aspecten bij een “face-to-face” interactie tussen een handhaver en een gehandhaafde van invloed zijn op reacties van de laatstgenoemde, zoals de intentie tot toekomstige regelnaleving, het ervaren van negatieve sociale emoties, strafacceptatie, de neiging om een klacht in te dienen, percepties van rechtvaardigheid, en de evaluatie van desbetreffende handhavingsinstantie of autoriteit.

Streng doch rechtvaardig 2008Streng doch rechtvaardig 2008

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers