In dialoog evalueren

Laatst bijgewerkt op 143 dagen geleden door Hadewych

Tineke Abma, Bonne van Hattum en Robert de Graaff vertelden in het Vide evaluatorennetwerk hoe en waarom zij responsief te werk gaan. Responsieve evaluatie is nadrukkelijk gericht op leren. Daarnaast is een analytische benadering, gericht op verantwoording, nog steeds nodig.

Bij de responsieve aanpak worden allerlei stakeholders betrokken, niet alleen de betrokkenen die ‘geëvalueerd worden’ (analoog aan ondertoezichtstaanden) maar vooral ook activisten en klanten/cliënten van de ondertoezichtstaanden. Het gaat er niet om te toetsen of een ondertoezichtstaande netjes aan alle normen, regels en voorwaarden heeft voldaan of de beoogde, door de overheid geformuleerde, effecten wel heeft bereikt. Het gaat er om na te gaan of, en welke, effecten er zijn van de activiteiten van een geëvalueerde instantie en of die effecten wenselijk en voldoende zijn.

Responsief onderzoek is niet kwantitatief en richt zich niet op representativiteit, het gaat juist om ‘vreemde’ of ‘extreme’ opvattingen, omdat die de onderzoeker op het spoor kunnen zetten van alternatieve manieren van denken en nieuwe oplossingen voor lastige beleidsproblemen.

Om responsief te kunnen zijn moet wel heel duidelijk zijn wat de specifieke rol van de evaluator of toezichthouder is – alle partijen moeten het perspectief van de onderzoeker kennen en kunnen begrijpen. Dat geeft vertrouwen en voorkomt teleurstellingen. Bovendien kan het handig zijn om er een derde partij, bijvoorbeeld een methodoloog, bij te halen die de objectiviteit of onderzoekskwaliteit bewaakt.

DpyyAe8WsAAJrns.jpg

Dpyy6VQX4AE48-K.jpg

Dpy0FC1XoAIpPjl.jpg

Dpy0zo6XgAIb07u.jpg

Tineke Abma

 

Dpy4dHYXUAAMgTL.jpg large.jpg

Bonne van Hattum. Bonne heeft onderzocht dat (aansprakelijkheids)regels gebaseerd zijn op de logica van schuld en verantwoordelijkheid, terwijl er op veel terreinen een voorzorgcultuur heerst waarin men bescherming van de overheid of van toezichthouders verwacht. De incongruentie van die verschillende culturen leidt tot teleurstelling en verontwaardiging.

 

DpT7ZJxXUAEsxBg.jpg

dialoogtafels digitale platforms

Vide presentatie Tineke AbmaVide presentatie Tineke Abma

Vide presentatie Bonne van HattumVide presentatie Bonne van Hattum

Vide presentatie Robert de GraaffVide presentatie Robert de Graaff

 

 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers