Onafhankelijkheid van toezichtorganisaties

Laatst bijgewerkt op 140 dagen geleden door Hadewych

Het OESOrapport Being an independent regulator (2016) behandelt de kritieke punten waarop er oneigenlijke beïnvloeding kan plaatsvinden, door naar de rationale (het waarom) en naar de praktische implicaties (het hoe) van onafhankelijkheid te kijken.

Instructies door ministers of ministeries

Het is onvermijdelijk dat er een grijs gebied bestaat tussen ministeries en toezichthouders. Het beste kan daarmee worden omgegaan door in intensief overleg tussen alle betrokkenen (regering, parlement, toezicht, departementen) uit te spreken hoe rollen en verhoudingen zijn verdeeld.

Relaties met ondertoezichtstaanden en andere betrokkenen

Consultatie en samenwerking zijn van groot belang maar kennen ook hun valkuilen: van capture tot onrealistische verwachtingen.

Medewerkers

Gezag en effectiviteit van een toezichtorganisatie zijn in hoge mate afhankelijk van de professionaliteit, deskundigheid en integriteit van het personeel.

Budget

Niet de vraag waar het geld vandaan komt, maar de manier waarop het wordt toegekend, is bepalend voor de mate van onafhankelijkheid van een toezichtorganisatie.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers