Navigatiemenu

SCARF: neurologisch model voor samenwerking en gedragsbeïnvloeding

Laatst bijgewerkt op 125 dagen geleden door Hadewych

Om mensen tot betere prestaties of beter gedrag te bewegen, moet er rekening worden gehouden met gedragswetenschappelijke inzichten. Op basis van sociaal neurowetenschappelijk onderzoek behandelt Rock een aantal inzichten over de werking van hersenen, met behulp van het acronym SCARF: status, certainty, autonomy, relatedness en fairness. Zijn inzichten hebben vooral betrekking op leiderschap en management, maar kunnen ook relevant zijn voor beleid.

hier het artikel (pdf)

Door rekening te houden met de effecten van SCARF en de effecten van bedreigingen daarvan, kan gedrag doelmatiger worden beïnvloed. Het gaat om:

Status: mensen zijn gevoelig voor hun positie ten opzichte van anderen, en reageren op de (dreiging van) sociale uitsluiting of afwijzing. Beoordelingen vormen bijvoorbeeld een statusbedreiging, en ze leiden daarom zelden tot gedragsverandering. Mensen ervaren leren en aandacht voor hun verbetering wel als statusondersteunend. Ook publieke erkenning werkt motiverend.

De beleving gediscrimineerd of sociaal gestigmatiseerd te worden werkt bedreigend.

Zekerheid/voorspelbaarheid: menselijke hersenen zijn een patroonherkenningsmachine die voortdurend de nabije toekomst voorspelt. Zelfs een kleine onzekerheid genereert een foutmelding in de hersenen. Zo’n foutmelding gaat ten koste van aandacht voor iemands gedragsdoel.

Autonomie: als mensen het gevoel krijgen dat ze tot iets worden gedwongen of gemanipuleerd, leveren ze weerstand.

Relatedness/verbondenheid: dit concept, het bepalen of iemand bij de in- of outgroup hoort, wie vriend of vijand is, hangt sterk samen met vertrouwen.

Alcohol reduceert de sociale dreigingsrespons, en wordt wereldwijd als sociaal smeermiddel gebruikt.

Rechtvaardigheid: een gebrek aan duidelijke regels, verwachtingen of doelen kan leiden tot een gevoel van onrecht. Transparantie, motivatering en communicatie, en betrokkenheid kunnen een gevoel van onrecht reduceren. Het gaat nadrukkelijk om de perceptie van onrecht.

Onrechtvaardige situaties kunnen ertoe leiden dat mensen bereid zijn hun leven te geven om het onrecht te bestrijden. Wie een ander als onrechtvaardig ziet, voelt geen empathie met die ander of voelt zelfs bevrediging als die ander wordt gestraft.

Zowel procedurele als distributieve rechtvaardigheid kunnen intrinsieke bevrediging opleveren.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers