Navigatiemenu

Literatuurstudie gedrag van bedrijven

Laatst bijgewerkt op 98 dagen geleden door Hadewych

Het is van belang dat de wet wordt nageleefd. De veronderstelling is immers dat als de wet wordt nageleefd in de context waarvoor deze bedoeld is, er maatschappelijke problemen worden voorkomen. Dit roept ook de vraag op hoe deze naleving positief kan worden beïnvloed. Het is van belang vast te stellen dat niet alleen burgers regels moeten naleven, maar ook organisaties en bedrijven (in de rest van de tekst allen aangeduid als organisaties) moeten regels naleven. Met name organisaties kunnen grote maatschappelijke schade aanrichten. Organisaties kunnen op hun beurt weer worden ingedeeld in een beperkt aantal grote bedrijven en een groot aantal midden en klein bedrijf. De vraag is of organisaties voor andere stimulansen gevoelig zijn dan burgers en of er op hun beurt verschil is tussen het midden en klein bedrijf ten opzichte van grote bedrijven.


In dit rapport wordt op bovenstaande vragen ingegaan. Allereerst word er gekeken wat een organisatie is en hoe deze zich verhoud tot een groep burgers. Daarna wordt vanuit de literatuur gekeken welke factoren bepalen of een organisaties naleeft. Vervolgens wordt er beschreven wanneer deze factoren versterkt worden. Tenslotte wordt gekeken of organisaties op specifieke kenmerken ingedeeld kunnen worden op basis waarvan een indruk kan worden verkregen welke factoren het meest invloed hebben op deze organisatie.

Gedrag van bedrijven Rob v DorpGedrag van bedrijven Rob v Dorp

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers