Agile organisaties, professionele ruimte en onderling vertrouwen

Laatst bijgewerkt op 105 dagen geleden door Hadewych

Als organisaties wendbaar, flexibel en responsief willen zijn moeten hun ambtenaren professionele ruimte krijgen. Dat betekent dat er veel vertrouwen tussen medewerker en leidinggevende moet bestaan.

  • Takenpakketten worden ruimer en vrijer omschreven
  • Intrinsieke motivatie om het werk te doen wordt veel belangrijker (en controlemechanismen ondermijnen intrinsieke motivatie)
  • Leidinggevenden moeten ethisch leiderschap tonen (overeenstemming woord en gedrag)
  • Een zekere mate van optimisme (starten vanuit vertrouwen)

"In een cultuur waarin vertrouwen het uitgangspunt is moet ethiek een prominente plek op de agenda hebben. Moraal en integriteit reiken verder dan misstanden voorkomen zoals fraude en corruptie en hebben hier vooral betrekking op de manier waarop je wil samenwerken en de manier waarop ambtenaren om moeten gaan met de toegenomen discretionaire ruimte.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan moreel beraad of het opbouwen van ‘morespruden de’. Moreel beraad kan een collegiale consultatie en toetsing zijn waarbij medewerkers geregeld en systematisch integriteit bespreken en dit relateren aan hun professionele beroepsoefening. Investeer in normatieve professionaliteit, maak ambtenaren bewust van het krachtenveld van verschillende normen — maatschappelijk, organisatorisch, professioneel en persoonlijk — waarin ze opereren, en help ze om daarin hun eigen zorgvuldige morele afwegingen te maken.”

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers