Trendrapport toezicht

Laatst bijgewerkt op 15 dagen geleden door Hadewych

Het CCV heeft een trendrapport toezicht gepubliceerd. De samenvatting in Toezine:

 

De belangrijkste trends

  • De inzet van data en nieuwe technologieën voor de toezichtspraktijk.
  • Het inzetten van burgers en bedrijven voor de toezichts- en handhavingspraktijk.
  • (Inter)nationale samenwerking tussen verschillende toezichthoudende en handhavende partijen.
  • Evidence-based toezicht en interventies: de vraag om verbinding tussen gedragswetenschap en toezicht en een toetsing van de effectiviteit van toezicht.
  • De toezichtsparadox als onderliggende trend: in de samenleving is er zowel een stroming die vraagt om strengere regels en streng handhaven, als een stroming met behoefte aan minder knellende regels, minder toezichtlast en meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap.

 

Onderwerpen in de media

Naast bovengenoemde ontwikkelingen kwamen uit de nieuwsberichtenanalyse ook de volgende onderwerpen naar voren die (ineens) meer aandacht kregen het afgelopen jaar:

  • Fraude
  • Privacy
  • Milieu en dierenwelzijn
  • Consumentmisleiding

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers